Polecamy

Odpowiednia impregnacja tapicerki

Tweetery samochodowe i głośniki tchną życie w Twoją ulubioną...

Moto poradnik

Przewodnik zakupu ubezpieczenia samochodowego

Posiadanie samochodu wiąże się z szeregiem obowiązków. Uzyskanie ubezpieczenia samochodowego w Indiach jest obowiązkowym wymogiem narzuconym przez rząd. W pewnym sensie, dobrze jest kupić ubezpieczenie samochodu, które chroni nas przed wieloma zagrożeniami.

Przewodnik zakupu ubezpieczenia samochodowego

Aby rozpocząć finansowanie samochodu, lepiej jest zrozumieć różne ubezpieczenia samochodowe w Indiach:

  1. Odpowiedzialność za szkody majątkowe: Ten rodzaj pokrycia obejmuje roszczenia za mienie, które Twój samochód może uszkodzić w razie wypadku. Ponieważ pokrycie odpowiedzialności chroni drugą stronę, jest ono wymagane w całym kraju z wyjątkiem trzech stanów.
  2. Odpowiedzialność za obrażenia cielesne: W tym typie pokryte są roszczenia związane z obrażeniami i śmiercią w stosunku do Ciebie. Koszty prawne są również pokrywane w przypadku, gdy Twój samochód kogoś zrani lub zabije.
  3. Płatności medyczne: Pokrywa obrażenia własne oraz osób znajdujących się w Twoim samochodzie. W stanach "no-fault", ochrona przed obrażeniami ciała zastępuje płatności medyczne jako część podstawowego pokrycia. Niektóre stany mają wyjątek od tego typu ubezpieczenia.
  4. Ochrona nieubezpieczonego kierowcy: Ten rodzaj ubezpieczenia samochodu w Indiach obejmuje obrażenia spowodowane Tobie lub osobom przebywającym w Twoim samochodzie, w przypadku szkody wyrządzonej przez nieubezpieczonych kierowców lub kierowców typu "hit-and-run". Pokrycie "Under-insured" jest również dostępne, aby pokryć roszczenia zgłaszane przez Ciebie wobec kierowcy, który ma niewystarczające ubezpieczenie.
  5. Ubezpieczenie od kolizji: Pokrywa uszkodzenia samochodu do jego wartości księgowej. Ubezpieczenie od kolizji posiada udział własny, co oznacza, że należy zapłacić określoną kwotę za każde roszczenie zanim ubezpieczenie zacznie obowiązywać. Im niższy udział własny, tym wyższa będzie składka. Ten rodzaj ubezpieczenia nie jest prawnie obowiązkowy.
  6. Comprehensive (uszkodzenia fizyczne): Obejmuje uszkodzenia samochodu spowodowane kradzieżą, wandalizmem, pożarem, wiatrem, powodzią i innymi przyczynami niewypadkowymi. Kompleksowe ubezpieczenie posiada również udział własny.

Używane samochody sprowadzone z wiarygodnego źródła często mają dobre plany ubezpieczeniowe, wszystko co musisz zrobić, to zmienić nazwisko ubezpieczonego zgodnie z nowym dowodem rejestracyjnym. Przy zakupie nowego samochodu należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaje pokrycia. Terminy takie jak "cashless cover", "high return policy" itp. mogą być czasami mylące, dlatego zaleca się poświęcenie czasu na przeczytanie drobnego druku.

Zobacz

Chevy Spark - pojazd elektryczny

Amerykański gigant motoryzacyjny, Chevrolet, planuje wkrótce wprowadzić na rynek swój nowy...

Czysty przewodnik po wygodnych samochodach dla...

Istnieją tysiące samochodów obecnych w indyjskim przemyśle motoryzacyjnym, które są...

Nissan Leaf - europejski kuzyn Reva

Nissan Leaf jest całkowicie elektryczny hatchback, który został uruchomiony na całym świecie...